SARLAB LABORATUVARLARI

SARLAB, analitik kimya konusunda uzman ekibiyle ve üniversite camiasından akademik desteklerle, farklı konularda kantitatif ve yarı-kantitatif ölçüm yöntemleri geliştirme ve bu yöntemler bazında hızlı test kitleri üretme konularında çalışmaktadır.
Aynı zamanda, yurt dışından sürekli ithal edilmekte olan bu tür test kitlerinin de, kaliteden taviz vermeksizin ülkemizde üretilmelerini, böylece sürekli ve daha ucuz bedellerle ülkemiz kullanıcılarına sunmayı amaçlamaktadır.
Çalışmalarımızın ve çabamızın ülke ekonomisi bakımından ortaya çıkan sonucu, ülkemizin üretim potansiyeline katkıda bulunmak, bu tür ürünlerin ithalatının azaltılmasıyla ülkemize döviz

kazandırmak ve yine bu tür ürünler bazında yurt dışı bağımlılığı daha da azaltmak ve mümkünse ortadan kaldırmaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki, üretmekte olduğumuz test kitlerinda kullanılan birçok kimyasal madde, laboratuar kalitesindeki saf kimyasallar olup, ithal edilmekte olan benzer ürünlerde olduğu gibi, dünyaca kabul görmüş ve kalitesi onaylanmış dünya çapındaki üreticilerin ürünleridir.
Ülkemiz ekonomisine katkımız, bu kimyasalların test kitlerinin üretiminde kullanımıyla, oluşan üretim potansiyeli artışı ve ürünlerimizde kullandığımız diğer hammaddelerin (ambalaj, plastik, baskı vs.) ülkemiz kaynaklarından temini ile oluşan yerli ekonomik döngüye katkıdır.

Tükettiğinden fazla üreten Türkiye için çalışıyoruz...

Hızlı Test Kitleri
Daima En Kaliteli Ürünler
Kantitatif Ölçümler
Yarı-Kantitatif Ölçümler
%100 yerli