PREOXOFIX®

small-slider-Proxofix4

Kolay ve Hızlı Peroksit Ölçümü

PEROXOFİX® Test çubuğu, çözeltilerdeki yüksek peroksit seviyesinin test edilmesi için kesin çözümdür. Kolay batırılma ve çok kısa sürede okuma özelliği sayesinde 10-15 saniye içinde güvenilir sonuçlar elde edebilebilmektedir.

Bazı dezenfektanlarda ana bileşen olarak bulunan hidrojen peroksit (H202), güçlü bir yükseltgen yani oksitleyicidir. Dezenfektanlar, ambalajlanmasını kolaylaştırmak ve taşıma maliyetinden tasarruf etmek için, sıklıkla yoğunlaştırılmış hale getirilmektedir. Yarar sağlamak üzere, dezenfektanın gücünü elde etmek için, suyla karıştırılması gerekmektedir. Dezenfektanın gücü yüksek oranda karışımın kuvveti seviyesine bağlıdır. Karışımlarda daha yüksek dezenfektan, daha yüksek güç demektir. Bu sebeple, farklı dezenfektanlar için farklı güç seviyeleri bulunmaktadır.

Test çubukları, dezenfektan karışımlarındaki peroksit seviyelerini göstermektedir.

Böylece, test çubukları optimal dezenfeksiyonu sağlama konusunda, gerekli güç seviyesini doğrulamakta ve etkili bir şekilde dezenfektan konsantrelerinin kullanımını kontrol etmektedir.

PEROXOFİX® Peroxide, 1-100mg/I H2O2 aralığında ölçüm yapabilen 100 adet test çubuğu içermektedir. Renk skalasında belirlenen renk tonlarına karşılık gelen peroksit konsantrasyonları 0-1-3-10-30-100 mg/I’dir. Ara değerler belirlenen renk tonlarına kıyasla tahmin edilmekte veya iki değer aralığında olarak rapor edilmektedir.

Ölçüm Yöntemi

Test edilecek numunelerdeki hidrojen peroksit, test çubuğundaki peroksidaz (POD) ve organik redoks indikatörü* ile reaksiyona girerek mavi renk tonu oluşturmaktadır. Bu renk tonu numunedeki hidrojen peroksit miktarı ile orantılı olarak değişmektedir.

small-slider-Proxofix3

Kutu İçeriği ve Ölçüm Aralığı

Bir kutu test ürünü, 1-100mg/I H2O2 aralığında ölçüm yapabilen 100 adet test çubuğu içermektedir. Renk skalasında belirlenen renk tonlarına karşılık gelen peroksit konsantrasyonları, 0-1-3-10-30-100 mg/I’dir. Ara değerler belirlenen renk tonlarına kıyasla tahmin edilmekte veya iki değer aralığında olarak rapor edilmektedir.
Please Enter a valid phone number

Kullanım Şekli

Sadece gerekli miktarda test çubuğu alarak kutuyu hemen kapatınız. Test çubuğunun ucundaki test alanına dokunmayınız.

Sulu Numunelerde Analiz

Bir kutu test ürünü, 1-100mg/I H2O2 aralığında ölçüm yapabilen 100 adet test çubuğu içermektedir. Renk skalasında belirlenen renk tonlarına karşılık gelen peroksit

konsantrasyonları, 0-1-3-10-30-100 mg/I’dir. Ara değerler belirlenen renk tonlarına kıyasla tahmin edilmekte veya iki değer aralığında olarak rapor edilmektedir.

Tanım ve Kullanım Alanları

PEROXOFİX®, sulu çözeltilerdeki hidrojen peroksidin ve diğer peroksit köklerinin yarı kantitatif analizinde kullanılan test kitidir. Bu test kiti, aşağıda sıralanan proses ve yerlerde etkin kullanım alanına sahiptir:

Dializ ünitelerinde bakiye peroksit tayininde
UHT süt üretiminde
Salamura ve bakır sıyırma banyolarında
Kağıt ve tekstil sanayilerinde ağartma (bleaching) ve oksidasyon ajanları miktarlarının bakiye peroksit olarak tahininde
Dezenfeksiyon ve yıkama sularında (gıda sanayi, çamaşırhane gibi)
Yüzme havuzlarında,
Basit eterlerde, perasetik asit ve diğer organik ve inorganik hidrojen peroksitlerinin tayininde.

peroxid test strip,peroxid test çubuğu,peroxofix,peroxid ölçer,peroxid kağıdı, Teststäbchen,bandelettes

Organik Solventlerde (Kolay Buharlaşabilen Eterler) Analiz

Test çubuğunu test edilecek sıvıya 1 saniye süreyle saldırıp çıkarınız. Çubuğu 3-30 saniye havada sallayarak fazla sıvının buharlaşmasını sağlayınız. Daha sonra test çubuğunu 1 saniye süreyle distile suya daldırıp çıkarınız ve fazla suyu gideriniz. 10 saniye bekleyiniz ve hidrojen peroksit miktarını tayin ediniz. Test çubuğunda oluşan rengi skaladaki en yakın renkle kıyaslayarak sonucu rapor ediniz. 1 dakikadan sonra oluşabilecek renk değişimleri pozitif hata olup dikkate alınmamalıdır.

Uyarılar ve Girişimler

Numune sıcaklığı 15-30°C arasında olmalıdır.
Numune pH’ı 2-9 aralığında olmalıdır. Kuvvetli asidik (pH<2) numuneleri sodyum asetat ile; kuvvetli alkali (pH>9) numuneleri de sitrik asit ile tamponlayınız. Gerekirse seyreltik hidroklorik asit ile pH ayarı yapınız.
Numunenin konsantrasyonu 100 mg/I değerinden yüksek çıktığında distilite su ile belirli oranda seyreltiniz ve ölçümü tekrarlayınız. Bu durumda renk skalasından okunan değeri seyreltme oranı ile çarparak rapor ediniz.
Eğer test edilen suda klor gibi kuvvetli oksidanlar varsa test sonucu pozitif hatalı çıkacaktır.

Kalite Kontrol

Saklama koşulları ve zamana bağlı olarak test çubuklarının ölçüm doğruluğunu kontrol etmek gerekmektedir. Test çubukları, hidrojen peroksit konsantrasyonu bilinen bir standart çözelti ile test edilebilir. Bu amaçla kullanılacak standart çözelti şöyle hazırlanır. Standart (%30’luk, 300.000 mg/I H2O2) hidrojen peroksitten 3,3 ml alınıp saf su ile 1000 ml’ye tamamlanor. Daha sonra bu çözeltiden 5ml alınarak tekrar 500 ml’ye seyreltilir. Elde edilen bu çözeltinin hidrojen peroksit konsantrasyonu 10 mg/I’dir. Bu çözelti, 4. Bölümde anlatıldığı gibi test çubuğu ile analiz edilerek sonuç değerlendirilir. Alternatif olarak test çubuklarının distile su ile yapılacak ölçümlerde de 0 (sıfır) mg/I göstermesi gerekmektedir. Test çubuklarının hatalı sonuç vermesi, ya son kullanma tarihinin geçmesinden dolayı ya da uygun olmayan saklama koşulları sebebiyle erken bozulmalarından kaynaklanabilir. Bu durumda kalan test çubuklarının kullanılmaması gerekmektedir.

Saklama Koşulları

Test çubuklarını doğrudan güneş ışığından ve yüksek nemden koruyunuz. Kutuyu sıkıca kapatarak buz dolabında (2-8°C) saklayınız.

*Kullanılan organik redoks indikatörü %99 analitik saflıkta ve KANSEROJEN OLMAYAN türdendir.

Preoxofix Kullanım Videosunu İzleyiniz